Voľby

 

O Z N A M Y

♣  Viac informácií

21.01.2019 21.-22.1.2019 Výstraha 2. stupeň - Nízke teploty

Slovenský hydrometeorologický ústav vydal výstrahu 2. stupeň pre okres Kežmarok
Viac informácií

DSC2698

09.01.2019 12.1.2019 Beh pri východe slnka „Sunrise Run“ Veľká Lomnica

V sobotu 12.1.2019 sa uskutoční 3.kolo zimnej bežeckej série, Beh pri východe slnka „Sunrise Run“ Veľká Lomnica. Viac info na SUNRISE RUN 2019
Viac informácií

HarmonogramvyvozutriedenehozberuKOvobciVelkaLomnicanarok2019 page 001

20.12.2018 Harmonogram triedeného zberu komunálneho odpadu na rok 2019

Zberné nádoby a vrecia s vytriedenými odpadmi vyložte v deň zberu do 6.00 hod.
Viac informácií

17.12.2018 Zelená infraštruktúra Železničnej ulice

Hlavným cieľom projektu je  vybudovanie zelenej infraštruktúry Železničnej ulice vo Veľkej Lomnici v súlade s aktualizovanou výzvou s kódom: IROP-PO4-SC431-2017-16 a  Prioritnou osou 4 Integrovaného regionálneho operačného systému v programovom období 2014-2020. Realizácia projektu a dosiahnutie stanoveného cieľa projektu bude zabezpečená v rámci jednej hlavnej aktivity projektu Regenerácia vnútroblokov a podporných aktivít:...
Viac informácií

11.12.2018 14.01.2019 Prerušenie distribúcie elektriny

Východoslovenská distribučná Košice oznamuje občanom, že dňa 14. januára 2019 od 07:40 h do 16:30 h na ul. Agátová č.d. 1, 2, 1354/5, bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác.
Viac informácií

29.11.2018 Oznam - Povinná registrácia chovu ošípaných

Regionálna veterinárna a potravinová správa v Poprade, so sídlom: Partizánska 83, 058 01 Poprad (tel.: 052/77 230 85, fax: 052/77 650 95, mail: ZdravieZvierat.PP@svps.sk), príslušná podľa § 8 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov,
Viac informácií

25.10.2018 Oznam cintorín

Žiadame občanov, aby vykonali kontrolu hrobov na cintoríne, nakoľko  sme  zaznamenali niekoľko poškodení hrobov a ich výzdob spôsobených silným vetrom.
Viac informácií

25.10.2018 30-31.10.2018 Vývoz TKO

Technické služby Kežmarok oznamujú občanom, že vývoz tuhého komunálneho odpadu bude zabezpečený aj počas štátneho sviatku v nezmenenom termíne, t.j. v utorok 30.10.2018 a v stredu 31.10.2018.
Viac informácií

cycling 407541280

17.10.2018 Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier – 3. etapa

V pondelok 15.10.2018 podpísal starosta obce Veľká Lomnica Mgr. Peter Duda Partnerskú zmluvu na vybudovanie časti cyklochodníka v smere Veľká Lomnica - Huncovce. Výstavba cyklochodníka bude realizovaná v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014-2020, projekt č. PLSK.01.01.00-12-0173/17, s názvom Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier – 3. etapa.
Viac informácií

09.10.2018 Poskytnutie dotácií z rozpočtu obce

Žiadosti o poskytnutie dotácií  na rok 2019 sa budú posudzovať na základe prijatého VZN č.5/2016 o podmienkach  poskytovania dotácie z rozpočtu obce Veľká Lomnica. Zároveň Vás upozorňujeme, že žiadosti je potrebné podať podľa VZN do 31.10.2018. Žiadosti po tomto termíne nebudú akceptované.
Viac informácií

Cintorinnadrz 1

03.05.2018 O Z N A M

Oznamujeme občanom, že z dôvodu rekonštrukcie vodovodu na cintoríne, bude dočasne k dispozícií náhradný zdroj.
Viac informácií

02.05.2018 DFS Lomničanik

Na okresnej súťaži hudobného folklóru detí "Vidiečanova Habovka" a nositeľov tradícií 2018, ktorá sa uskutočnila dňa 14.04.2018 v Kežmarku, získala Viktória Gurovičová z DFS Lomničanik  Zlaté pásmo s postupom na krajské kolo. Na krajskom kole detskej ľudovej hudby, ktoré sa konalo 29.04.2018 v Raslaviciach získala Strieborne pásmo v kategórií: Sólisti speváci,...
Viac informácií

Stránkovanie aktualít

1 2 3

Webová stránka

Zverejnená:    05.08.2003
Aktualizácia:  22.01.2019

SMS - info

Ponúkame bezplatné zasielanie sms správ o aktuálnom diani v obci

Úradné hodiny OcÚ

Pondelok, Utorok
7.30-12.00 | 13.00-15.30
Streda
7.30-12.00 | 13.00-16.30
Štvrtok
n
estránkový d
 Piatok
7.30-12.00 | 13.00-14.30

052/45 611 02
obec@velkalomnica.sk

Dôležité čísla

Tiesňové volanie: 112

Nemocnica Poprad
Nemocnica Kežmarok

Pohotovosť dospelí viac
Pohotovosť detí viac

Hasiči: 150
Polícia: 158
Záchr. služba (RZP): 155

Obecná polícia :
 0911 918 503
Stavebný úrad: tel./fax/: 052/45 241 83
0902 918 502

Farské oznamy:
 052/45 611 85
 

Zdravotné stredisko

ambulancie kontakty:
dospelí: 0948 360 000 viac
deti: 052 45 612 18

Poruchové služby

Plyn:
0850 111 727
Elektrina:
0800 123 332
Voda:
0850 111 800

Cintorín


Správca cintorína:
 0905 596 112
Mapa cintorína