* Oznámenie o vyhlásení procesu verejného obstarávania podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z.

P.č.

Predmet zákazky

Víťazný uchádzač

1.

Riadenie projektu – externý manažment pre projekt rozšírenie kapacity predškolského zariadenia v obci Veľká Lomnica

MEDIINVEST Consulting, s.r.o., Veľký Šariš

2.

Interiér kancelárie daňového oddelenia na Obecnom úrade vo Veľkej Lomnici

OFFICE PRO – TRUDON s.r.o., Bardejov

3.

Stavebný dozor pre projekt: Rozšírenie kapacity predškolského zariadenia v obci Veľká Lomnica

PD control s.r.o., Prešov

4.

Rozšírenie kapacity predškolského zariadenia v obci Veľká Lomnica

ARPROG, a.s. Poprad, Poprad
5. Výstavba nájomných bytov v obci Veľká Lomnica Interprofis, s.r.o. Prešov
6. Nadstavba 2 x 6 b.j. pre rómskych občanov

CŠO – stav., s.r.o., Poprad

7. Dažďová kanalizácia na Tatranskej ulici pri hoteli Agro vo Veľkej Lomnici a dostavba verejnej kanalizácie Ekoprim Tatry, s.r.o., Veľká Lomnica

8.

Verejné osvetlenie v obci Veľká Lomnica vetva Železničná ul. – zemné práce

Ľubomír Kiška – KELMONT, Veľká Lomnica

9. Oprava výtlkov na miestnych komunikáciách vo Veľkej Lomnici AsfaltTatry, s.r.o., Poprad
10. Verejné osvetlenie v obci Veľká Lomnica, vetva Tatranská, Školská ul. a obecný rozhlas v obci Veľká Lomnica ul. Tatranská Milan Pitoňák ml., Kežmarok

Webová stránka

Zverejnená:    05.08.2003
Aktualizácia:  22.01.2019

SMS - info

Ponúkame bezplatné zasielanie sms správ o aktuálnom diani v obci

Úradné hodiny OcÚ

Pondelok, Utorok
7.30-12.00 | 13.00-15.30
Streda
7.30-12.00 | 13.00-16.30
Štvrtok
n
estránkový d
 Piatok
7.30-12.00 | 13.00-14.30

052/45 611 02
obec@velkalomnica.sk

Dôležité čísla

Tiesňové volanie: 112

Nemocnica Poprad
Nemocnica Kežmarok

Pohotovosť dospelí viac
Pohotovosť detí viac

Hasiči: 150
Polícia: 158
Záchr. služba (RZP): 155

Obecná polícia :
 0911 918 503
Stavebný úrad: tel./fax/: 052/45 241 83
0902 918 502

Farské oznamy:
 052/45 611 85
 

Zdravotné stredisko

ambulancie kontakty:
dospelí: 0948 360 000 viac
deti: 052 45 612 18

Poruchové služby

Plyn:
0850 111 727
Elektrina:
0800 123 332
Voda:
0850 111 800

Cintorín


Správca cintorína:
 0905 596 112
Mapa cintorína