A. Svojpomocná výstavba troch domov v rómskej osade Nový Dvor Veľká Lomnica

Zmluva o poskytnutí dotácie v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity uhrádzaná zo štátneho rozpočtu na rok 2013. Podľa schváleného projektu "Svojpomocná výstavba domov v rómskej osade Nový Dvor Veľká Lomnica". Zmluva nadobúda účinnosť v zmysle článku V Záverečné ustanovenia ods. 4 dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 546/2010 Z.z. Zverejnenie zabezpečí poskytovateľ. Zmluva zverejnená v CRZ dňa 23.12.2013, dátum účinnosti: 24.12.2013.

 

zmluva č. 112/3019/2013 z 27.12.2013 zverejnená na internetovej stránke obce: vyhľadávanie zmlúv

Fotogaléria

4 18c95fa4b8420cbe10f71c3afa2b28a853c8c149
4 25f79503a3a21e2e10c1701894a7c6a9536f9ca9
4 487ea59c7b09edde93cffb4f5cb91536145567bf
4 699359d1a4158f6e6d6da826874838d69a2aeefc
4 a2c8b7194de907557a2add9f251eb3942382a03a
4 e9ad458b502c3a06dd322de5e1385759139ba05a

Webová stránka

Zverejnená:    05.08.2003
Aktualizácia:  22.01.2019

SMS - info

Ponúkame bezplatné zasielanie sms správ o aktuálnom diani v obci

Úradné hodiny OcÚ

Pondelok, Utorok
7.30-12.00 | 13.00-15.30
Streda
7.30-12.00 | 13.00-16.30
Štvrtok
n
estránkový d
 Piatok
7.30-12.00 | 13.00-14.30

052/45 611 02
obec@velkalomnica.sk

Dôležité čísla

Tiesňové volanie: 112

Nemocnica Poprad
Nemocnica Kežmarok

Pohotovosť dospelí viac
Pohotovosť detí viac

Hasiči: 150
Polícia: 158
Záchr. služba (RZP): 155

Obecná polícia :
 0911 918 503
Stavebný úrad: tel./fax/: 052/45 241 83
0902 918 502

Farské oznamy:
 052/45 611 85
 

Zdravotné stredisko

ambulancie kontakty:
dospelí: 0948 360 000 viac
deti: 052 45 612 18

Poruchové služby

Plyn:
0850 111 727
Elektrina:
0800 123 332
Voda:
0850 111 800

Cintorín


Správca cintorína:
 0905 596 112
Mapa cintorína