Cena obce

Uznesenie č. 226/2017

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Lomnici v súlade s čl. 29, ods.1 písm. a), b) Štatútu obce Veľká Lomnica pri príležitosti 760. výročia od prvej písomnej zmienky o Obci Veľká Lomnica

u d e ľ u j e    Cenu Obce Veľká Lomnica

za:

a) významné výsledky vo verejno-prospešnej činnosti občanom:

Mária Kubíková, Milan Hrivňák

b) kultúrny rozvoj obce, jej propagáciu doma i v zahraničí občanom:

Žofia Ježová, Marta Birošíková, Mária Závatzká, Lýdia Hrušková, PaedDr. Ján Husák, Mgr. Ladislav Husár, Vladimír Labuda, Mgr. Ján Endrődi , Mgr. Jozef Benko, Mgr. Roman Porubän, Roman Rataj, Ing. Marián Tokár, MUDr. Slavomír Krafčík, Cyril Klein, Ján Wenczel,

c) hospodársky rozvoj obce, jej propagáciu doma i v zahraničí občanom:

Ing. Michal Šmálik, CSc., Ing. Jiří Hruška, Ing. Ján Miško st., Ing. Ľubomír Duplák, Jozef Vojtaššák, Ing. Andrej Poťmák, Mikuláš Poťmák, MUDr. Michal Mesároš

 

Termín: 5.október 2017 Hotel Agro

 

 

 

 

 

 

 

Webová stránka

Zverejnená:    05.08.2003
Aktualizácia:  22.01.2019

SMS - info

Ponúkame bezplatné zasielanie sms správ o aktuálnom diani v obci

Úradné hodiny OcÚ

Pondelok, Utorok
7.30-12.00 | 13.00-15.30
Streda
7.30-12.00 | 13.00-16.30
Štvrtok
n
estránkový d
 Piatok
7.30-12.00 | 13.00-14.30

052/45 611 02
obec@velkalomnica.sk

Dôležité čísla

Tiesňové volanie: 112

Nemocnica Poprad
Nemocnica Kežmarok

Pohotovosť dospelí viac
Pohotovosť detí viac

Hasiči: 150
Polícia: 158
Záchr. služba (RZP): 155

Obecná polícia :
 0911 918 503
Stavebný úrad: tel./fax/: 052/45 241 83
0902 918 502

Farské oznamy:
 052/45 611 85
 

Zdravotné stredisko

ambulancie kontakty:
dospelí: 0948 360 000 viac
deti: 052 45 612 18

Poruchové služby

Plyn:
0850 111 727
Elektrina:
0800 123 332
Voda:
0850 111 800

Cintorín


Správca cintorína:
 0905 596 112
Mapa cintorína