Národný projekt TSP

 

Terénna sociálna práca v Obci Veľká Lomnica

Fond sociálneho rozvoja uzatvoril s Obcou Veľká Lomnica zmluvu o úprave zmluvných podmienok, práv a povinností medzi FSR a Obcou pri implementácií národného projektu Terénna sociálna práca v obciach, financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu, v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. zmluva

Obci Veľká Lomnica bol Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR schválený nenávratný finačný príspevok na projekt "Podpora sociálnej inklúzie v Obci Veľká Lomnica" vo výške 53 540,10 €. Dohoda o ukončení zmluvného vzťahu s FSR

 

www.fsr.gov.sk

www.esf.gov.sk
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia

 

Webová stránka

Zverejnená:    05.08.2003
Aktualizácia:  22.01.2019

SMS - info

Ponúkame bezplatné zasielanie sms správ o aktuálnom diani v obci

Úradné hodiny OcÚ

Pondelok, Utorok
7.30-12.00 | 13.00-15.30
Streda
7.30-12.00 | 13.00-16.30
Štvrtok
n
estránkový d
 Piatok
7.30-12.00 | 13.00-14.30

052/45 611 02
obec@velkalomnica.sk

Dôležité čísla

Tiesňové volanie: 112

Nemocnica Poprad
Nemocnica Kežmarok

Pohotovosť dospelí viac
Pohotovosť detí viac

Hasiči: 150
Polícia: 158
Záchr. služba (RZP): 155

Obecná polícia :
 0911 918 503
Stavebný úrad: tel./fax/: 052/45 241 83
0902 918 502

Farské oznamy:
 052/45 611 85
 

Zdravotné stredisko

ambulancie kontakty:
dospelí: 0948 360 000 viac
deti: 052 45 612 18

Poruchové služby

Plyn:
0850 111 727
Elektrina:
0800 123 332
Voda:
0850 111 800

Cintorín


Správca cintorína:
 0905 596 112
Mapa cintorína