pravne sluzby

Právne služby

Obec Veľká Lomnica v spolupráci s advokátskou kanceláriou JUDr. Andrej Pataky, Hlavné námestie 2, 06001 Kežmarok pripravila pre občanov s trvalým pobytom v Obci Veľká Lomnica možnosť bezplatného právneho poradenstva v základných otázkach týkajúcich sa bežných oblastí práva - občianske právo, rodinné právo. Poradenské služby sú poskytované advokátskou kanceláriou od 6.11.2013.

Termíny, v ktorých môžu občania Veľkej Lomnice využiť právne poradenstvo si môžu telefonickyna dohodnúť vopred na obecnom úrade a po dohode s advokátskou kanceláriou sa uskutočnia spravidla prvú stredu v mesiaci: v čase od 15.30 hod do 16.30 hod v zasadačke obecného úradu na II. poschodí.

 

Webová stránka

Zverejnená:    05.08.2003
Aktualizácia:  22.01.2019

SMS - info

Ponúkame bezplatné zasielanie sms správ o aktuálnom diani v obci

Úradné hodiny OcÚ

Pondelok, Utorok
7.30-12.00 | 13.00-15.30
Streda
7.30-12.00 | 13.00-16.30
Štvrtok
n
estránkový d
 Piatok
7.30-12.00 | 13.00-14.30

052/45 611 02
obec@velkalomnica.sk

Dôležité čísla

Tiesňové volanie: 112

Nemocnica Poprad
Nemocnica Kežmarok

Pohotovosť dospelí viac
Pohotovosť detí viac

Hasiči: 150
Polícia: 158
Záchr. služba (RZP): 155

Obecná polícia :
 0911 918 503
Stavebný úrad: tel./fax/: 052/45 241 83
0902 918 502

Farské oznamy:
 052/45 611 85
 

Zdravotné stredisko

ambulancie kontakty:
dospelí: 0948 360 000 viac
deti: 052 45 612 18

Poruchové služby

Plyn:
0850 111 727
Elektrina:
0800 123 332
Voda:
0850 111 800

Cintorín


Správca cintorína:
 0905 596 112
Mapa cintorína