ProTatry, o.z.

http://www.protatry.sk/

MAS Pro Tatry : stav k 1.5.2013

facebook ProTatry

Prvým projektom občianskeho združenia ProTatry je PRO BIKE AREA. Ide o projekt cyklotrás, ktorý rieši vzájomné logické prepojenie obcí  Veľká Lomnica, Stará a Nová Lesná , Mlynica, Veľký Slavkov a mesta Vysoké Tatry. Pri následnom vytvorení okruhov a vytváraní línií je kladený dôraz na vzájomné prepojenie miestnych atrakcií, prevádzok a služieb. V rámci tohto projektu ProTatry o.z. spustilo prvú fázu – do jednej mapy zakomponovalo pod spoločným názvom 6 susedných  katastrálnych území, v ktorých vyznačilo už existujúce cyklotrasy. Snahou je nájsť logické možnosti vzájomného prepojenia obcí po prevažne  poľných cestách a chodníkoch. Niektoré trasy sú už naznačené a budú predmetom konzultácií s miestnymi samosprávami a prevádzkami. Následné vyústenie smerom von z katastrálneho územia PRO BIKE AREA bude pripravené tak, aby nadväzovalo na projekty a možnosti susedných miest a obcí. Zhotovenie prvej štúdie financovalo ProTatry o.z. z osobných prostriedkov zakladujúcich členov. Práce v ďalšej etape by mali byť kryté už z členských príspevkov. Financie bude ProTatry o.z hľadať samozrejme aj z iných zdrojov, do úvahy prichádzajú okrem vlastnej ekonomickej činnosti predovšetkým zdroje z nadácii, grantov a fondov.

Projekt PRO BIKE AREA je podľa starostu Veľkej Lomnice Petra Dudu konkrétnym príkladom riešenia prospešného pre cestovný ruch, obyvateľov i samosprávu: „Je to spojenie zdravého životného štýlu, možnosti obohatiť sa o nové vedomosti o regióne, krok k rozvoju CR, rozvoju služieb, znamená však tiež nové možnosti a príležitosti pre pohyb pracovnej sily v regióne.“ ProTatry prostredníctvom projektu PRO BIKE AREA reaguje na aktuálny trend, podľa ktorého je bicyklovanie najrýchlejšie rastúcim turistickým segmentom v Európe. „Som presvedčený, že náš  projekt PRO BIKE AREA ako rekreačná horská cyklistika,  môže byť pri dobrom manažmente významným zdrojom miestneho rozvoja cestovného ruchu a tým aj vidieckého ekonomického rozvoja, napríklad generovaním nových pracovných príležitosti“, dopĺňa Ladislav Raček. „Cyklotrasy PRO BIKE AREA budú slúžiť tak miestnym obyvateľom ako aj  návštevníkom Vysokých Tatier ako alternatíva pohybu a to v sezóne i mimo nej. Keďže sezónnosť turizmu vo Vysokých Tatrách je fenomén, ktorý nedokázala vyriešiť ani jedna generácia, projekt PRO BIKE AREA by mohol byť výstrelom spúšťajúcim pravú  "cyklo - turistickú revolúciu " v oblasti Vysokých Tatier.“ V Starej Lesnej, 03.11.2011

Konský záprah - Veľká Lomnica, zima

Konský záprah - Veľká Lomnica, leto

Fotogaléria

5ProTatry o.z.2
2ProTatry o.z.2
3ProTatry o.z.2
6ProTatry o.z.2
4ProTatry o.z.2
7ProTatry o.z.3
8ProTatry o.z.2
9ProTatry o.z.

Webová stránka

Zverejnená:    05.08.2003
Aktualizácia:  22.01.2019

SMS - info

Ponúkame bezplatné zasielanie sms správ o aktuálnom diani v obci

Úradné hodiny OcÚ

Pondelok, Utorok
7.30-12.00 | 13.00-15.30
Streda
7.30-12.00 | 13.00-16.30
Štvrtok
n
estránkový d
 Piatok
7.30-12.00 | 13.00-14.30

052/45 611 02
obec@velkalomnica.sk

Dôležité čísla

Tiesňové volanie: 112

Nemocnica Poprad
Nemocnica Kežmarok

Pohotovosť dospelí viac
Pohotovosť detí viac

Hasiči: 150
Polícia: 158
Záchr. služba (RZP): 155

Obecná polícia :
 0911 918 503
Stavebný úrad: tel./fax/: 052/45 241 83
0902 918 502

Farské oznamy:
 052/45 611 85
 

Zdravotné stredisko

ambulancie kontakty:
dospelí: 0948 360 000 viac
deti: 052 45 612 18

Poruchové služby

Plyn:
0850 111 727
Elektrina:
0800 123 332
Voda:
0850 111 800

Cintorín


Správca cintorína:
 0905 596 112
Mapa cintorína