Sociálna služba

 

Obecný úrad Veľká Lomnica

OcÚ

Tatranská 175/23
059 52 Veľká Lomnica
IČO: 00326666
DIČ: 2020697338

 

posledná aktualizácia: 24.9.2018

 

Sociálna služba

 

jana.bajusova@velkalomnica.sk - Mgr. Jana Bajusová

  • samostatný referent /sociálne služby/

 

Úradné hodiny

Pondelok:

7.30 – 12.00

13.00 - 15.30 hod.

Utorok:

7.30 – 12.00

13.00 - 15.30 hod.

Streda:

7.30 – 12.00

13.00 - 16.30 hod.

Štvrtok:

nestránkový

deň

Piatok:

7.30 – 12.00

13.00 - 14.30 hod.

Úrad zatvorený každý deň od 12.00 do 13.00.

 

Stravovanie dôchodcov

Nepracujúci starobní dôchodcovia s trvalým pobytom na území obce Veľká Lomnica môžu požiadať o príspevok na stravovanie v súlade s VZN č. 4/2012 o zabezpečení stravovania dôchodcov.

Výška príspevku sa určuje nasledovne:

a)      nepracujúcemu dôchodcovi vo veku nad 70 rokov bude obec prispievať na 1 obed sumou 1,09 €,

b)      nepracujúcemu poberateľovi starobného dôchodku vo veku do 69 rokov vrátane, ktorý je súčasne vlastníkom preukazu ťažko zdravotne postihnutej osoby, bude obec prispievať na 1 obed sumou 1,09 €,

c)      nepracujúcemu poberateľovi starobného  dôchodku vo veku do 69 rokov vrátane bude obec prispievať na 1 obed sumou 0,48 €.

V súčasnosti je možné odoberať obedy z týchto zariadení:

Školská jedáleň ZŠ s MŠ – 1 obed denne počas pracovných dní v týždni / osobné prevzatie obedov

Hotel AGRO – 1 obed denne počas kalendárnych dní v mesiaci / osobné prevzatie obedov, príp. donáška po dohode s poskytovateľom

Turistická ubytovňa VIOLA – 1 obed denne  počas kalendárnych dní / osobné prevzatie obedov, príp. donáška po dohode s poskytovateľom

Jeseň života, n. o. – počas pracovných dní v týždni /donáška obedov

 

Konanie o odkázanosti na sociálnu službu


Postup ako si vybaviť opatrovateľskú službu

 

Dokumenty na stiahnutie v súboroch doc., pdf.:

 

Webová stránka

Zverejnená:    05.08.2003
Aktualizácia:  22.01.2019

SMS - info

Ponúkame bezplatné zasielanie sms správ o aktuálnom diani v obci

Úradné hodiny OcÚ

Pondelok, Utorok
7.30-12.00 | 13.00-15.30
Streda
7.30-12.00 | 13.00-16.30
Štvrtok
n
estránkový d
 Piatok
7.30-12.00 | 13.00-14.30

052/45 611 02
obec@velkalomnica.sk

Dôležité čísla

Tiesňové volanie: 112

Nemocnica Poprad
Nemocnica Kežmarok

Pohotovosť dospelí viac
Pohotovosť detí viac

Hasiči: 150
Polícia: 158
Záchr. služba (RZP): 155

Obecná polícia :
 0911 918 503
Stavebný úrad: tel./fax/: 052/45 241 83
0902 918 502

Farské oznamy:
 052/45 611 85
 

Zdravotné stredisko

ambulancie kontakty:
dospelí: 0948 360 000 viac
deti: 052 45 612 18

Poruchové služby

Plyn:
0850 111 727
Elektrina:
0800 123 332
Voda:
0850 111 800

Cintorín


Správca cintorína:
 0905 596 112
Mapa cintorína