Terénna sociálna práca

 

Obecný úrad Veľká Lomnica

OcÚ

Tatranská 175/23
059 52 Veľká Lomnica
IČO: 00326666
DIČ: 2020697338

posledná aktualizácia: 24.9.2018

 

Terénna sociálna práca

erika.misianikova@velkalomnica.sk - Mgr. Erika Mišianiková

  • terénny sociálny pracovník /terénna sociálna práca/

michaela.nytrova@velkalomnica.sk - Mgr. Michaela Nytrová

  • terénny sociálny pracovník  /terénna sociálna práca/

bozena.jackova@velkalomnica.sk -  Mgr.Božena Jacková

  • terénny sociálny pracovník /terénna sociálna práca/

Ľubomíra Kokyová

  • terénny pracovník

Anna Pompová

  • terénny pracovník

Sabina Oračková

  • terénny pracovník

Tel. kontakt: 0903 487 716, 0903 580 517

 

Úradné hodiny

Pondelok:

7.30 – 12.00

13.00 - 15.30 hod.

Utorok:

7.30 – 12.00

13.00 - 15.30 hod.

Streda:

7.30 – 12.00

13.00 - 16.30 hod.

Štvrtok:

nestránkový

deň

Piatok:

7.30 – 12.00

13.00 - 14.30 hod.

Úrad zatvorený každý deň od 12.00 do 13.00.


Pracovné miesta sú vytvorené v rámci implementácie Národného projektu „Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK I. fáza“ ITMS2014+: 312051C900, za ktorého realizáciu je zodpovedná organizačná zložka: Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity pod vedením Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Pracovné miesta sú vytvorené v rámci implementácie Národného projektu „Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít“ ITMS2014+: 312051C909, za ktorého realizáciu je zodpovedná organizačná zložka: Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity pod vedením Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Na úseku životného prostredia sa zaoberáme výrubom drevín, nakladaním s odpadmi, ochranou ovzdušia, vôd, koseniami pozemkov, vybavíte tu určenie súpisného a orientačného čísla stavbe, potvrdenie o súpisnom čísle i potvrdenie o veku stavby.

Webová stránka

Zverejnená:    05.08.2003
Aktualizácia:  22.01.2019

SMS - info

Ponúkame bezplatné zasielanie sms správ o aktuálnom diani v obci

Úradné hodiny OcÚ

Pondelok, Utorok
7.30-12.00 | 13.00-15.30
Streda
7.30-12.00 | 13.00-16.30
Štvrtok
n
estránkový d
 Piatok
7.30-12.00 | 13.00-14.30

052/45 611 02
obec@velkalomnica.sk

Dôležité čísla

Tiesňové volanie: 112

Nemocnica Poprad
Nemocnica Kežmarok

Pohotovosť dospelí viac
Pohotovosť detí viac

Hasiči: 150
Polícia: 158
Záchr. služba (RZP): 155

Obecná polícia :
 0911 918 503
Stavebný úrad: tel./fax/: 052/45 241 83
0902 918 502

Farské oznamy:
 052/45 611 85
 

Zdravotné stredisko

ambulancie kontakty:
dospelí: 0948 360 000 viac
deti: 052 45 612 18

Poruchové služby

Plyn:
0850 111 727
Elektrina:
0800 123 332
Voda:
0850 111 800

Cintorín


Správca cintorína:
 0905 596 112
Mapa cintorína