Únia žien

8. marec - Medzinárodný deň žien

  • Dňa 26.2.2013 sa v Kežmarku uskutočnila súťaž v prednese poézie a prózy "Vansová Lomnička".
  • Dňa  1. decembra 2012 sa v Klube dôchodcov vo Veľkej Lomnici uskutočnilo Výročné zhromaždenie Únie žien Slovenska vo Veľkej Lomnici, spojené s Mikulášskym posedením.

Dlhoročná predsedníčka ÚŽS vo Veľkej Lomnici Mária Kubíková a novozvolená predsedníčka Viera Rusinová.

 

Orientačný plán činnosti Únie Žien Slovenska vo V. Lomnici na rok 2013

Január – účasť na pietnom akte k 68. Výr. oslobodenia obce V. Lomnica

Február – príprava súťaže „Vansovej Lomnicky“ 26.2. 2013

Marec – posedenie pri príležitosti MDŽ zároveň s miestnou knižnicou a CVČ zorganizovať besedu s   Dr. Baráthovou a rámci mesiaca knihy

Apríl – Spolu s CVČ uskutočniť výstavku ručných prac, krojovaných bábik i výstavku k Veľkonočným sviatkom

Maj – účasť na celoobecných oslavách „Dňa matiek“ i oslavy v Prešove

Jún – Patronát pri príležitosti MDD i MŠ upiecť deťom, ktoré opúšťajú MŠ veľkú tortu s nápisom Škola volá

Júl – návšteva Golfového ihriska, Tatranskej Lomnice – Múzeum TANAPu s deťmi vnúčatami  vlakom peši, bicyklom

August – viazanie kytíc z kvetov zo záhrad, kladenie vencov, účasť na celoobecných oslavách

September – spolu s CVČ zorganizovať varenie a pečenie z receptov starých mam

Október – spolu s JEDNOTOU-SD vo V. Lomnici posedenie pri príležitosti k úcty k starším od dôchodkového veku 69 rokov, účasť na celoslovenskej súťaži „Vansovej Lomnicky“ v St. Ľubovni, ktorú organizuje Dr. Kollárová Eva rod. Žigová, účasť na súťaži „Spieva cela rodina“.

 

Mimo týchto podujatí zabezpečiť zdravotne cvičenie pri ochorení Osteoporózou, kĺbov, chrbtice tak aby ich mohli cvičiť pravidelne doma. Návšteva historických pamiatok v Kežmarku, Poprade, Sp. Sobote, účasť na verejných zhromaždeniach občanov, podávať návrhy, námety nielen v rámci UŽS ale aj občanov obce. Čo najrýchlejšie riešiť Rómsku otázku, Rekonštrukciu MŠ , Zdrav. Strediska. Únia Žien Slovenska bude plniť úlohy okr. Org. V Kežmarku naďalej úzko spolupracovať s obecným úradom vo V. Lomnici SČK, JEDNOTOU-SD, Klubom dôchodcov.

Kubíková Mária
podpredsedníčka ÚŽS vo Veľkej Lomnici

 

 

Webová stránka

Zverejnená:    05.08.2003
Aktualizácia:  22.01.2019

SMS - info

Ponúkame bezplatné zasielanie sms správ o aktuálnom diani v obci

Úradné hodiny OcÚ

Pondelok, Utorok
7.30-12.00 | 13.00-15.30
Streda
7.30-12.00 | 13.00-16.30
Štvrtok
n
estránkový d
 Piatok
7.30-12.00 | 13.00-14.30

052/45 611 02
obec@velkalomnica.sk

Dôležité čísla

Tiesňové volanie: 112

Nemocnica Poprad
Nemocnica Kežmarok

Pohotovosť dospelí viac
Pohotovosť detí viac

Hasiči: 150
Polícia: 158
Záchr. služba (RZP): 155

Obecná polícia :
 0911 918 503
Stavebný úrad: tel./fax/: 052/45 241 83
0902 918 502

Farské oznamy:
 052/45 611 85
 

Zdravotné stredisko

ambulancie kontakty:
dospelí: 0948 360 000 viac
deti: 052 45 612 18

Poruchové služby

Plyn:
0850 111 727
Elektrina:
0800 123 332
Voda:
0850 111 800

Cintorín


Správca cintorína:
 0905 596 112
Mapa cintorína