VII. Obecná polícia

 

Obecný úrad Veľká Lomnica

OcÚ

Tatranská 175/23
059 52 Veľká Lomnica
IČO: 00326666
DIČ: 2020697338

 

posledná aktualizácia: 19.4.2017

 

 

 

 

Obecná polícia

 

Obecná polícia vo Veľkej Lomnici bola založená dňa 01. 08. 2008 Všeobecne záväzným  nariadením  Obce Veľká Lomnica č. 44 / 2008.
Činnosť Obecnej polície vo Veľkej Lomnici vychádza zo zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov. Obecná polícia je poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní obecných vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia v obci a plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení obce, z uznesení obecného zastupiteľstva a z rozhodnutí starostu obce.
Obecná polícia vykonáva dozor aj nad dodržiavaním zákonom vymedzených dopravných predpisov v doprave na území obce pri zabezpečovaní plynulosti a bezpečnosti premávky v súlade s úpravou cestnej premávky vykonanej dopravnými značkami a so všeobecnou úpravou cestnej premávky.Kontaktná adresa: 

Obecná polícia, telefón : 0911 918 503
Tatranská ulica č. 175/23, 059 52  Veľká Lomnica

obecna.policia@velkalomnica.sk

 

Náčelník ObP Veľká Lomnica

Vladimír Dlugoš

Štruktúra ObP Veľká Lomnica:  - v súčasnej dobe má ObP vo Veľkej Lomnici 4 príslušníkov vo výkone.

ObP vo Veľkej Lomnici riadi  náčelník, ktorý :

- plánuje a koordinuje činnosť obecnej polície - operatívne ju riadi, zabezpečuje technickú, výstrojovú  a výzbrojovú vybavenosť hliadok
- dojednáva a koordinuje súčinnosť s PZ, Vojenskou políciou a s inými inštitúciami v obci, zúčastňuje sa operatívnych porád vedenia obce a zasadnutí OZ, z ktorých prenáša úlohy na činnosť ObP,
- predkladá materiály týkajúce sa ObP do obecného zastupiteľstva
- vyhodnocuje zákroky hliadok a posudzuje ich zákonnosť
- vyhodnocuje sťažnosti občanov na činnosť príslušníkov ObP
- predkladá oznámenia o hliadkami odhalenej trestnej činnosti miestne a vecne príslušným orgánom polície


Príslušníci ObP vykonávajú službu spravidla v dvojčlenných hliadkach od pondelka do nedele v 12 hodinových službách v čase od 11:00 – 23:00 hod. Nočné služby sa vykonávajú podľa aktuálnej potreby.

Príslušníci hliadky v službe
- vykonávajú kontrolu verejného poriadku na celom území obce
- riešia zistené priestupky a pôsobia preventívne
- spolupracujú s občanmi
- reagujú na podnety občanov
- vybavujú oznámenia o priestupkoch a sťažnosti
- koordinujú súčinnosť s PZ a ostatnými inštitúciami po dohovore s náčelníkom ObP
- poskytujú informácie občanom

V prípade mimoriadnej situácie, alebo v prípade mimoriadnych akcií ( Dni obce, neplánované súčinnostné akcie a podobne), náčelník nariaďuje výkon služby mimoriadnym rozpisom.

 

Organizačný poriadok Obecnej polície Veľká Lomnica

VZN

 

Dokumenty na stiahnutie v súboroch pdf.:

najdete pod fotogalériou

 

Fotogaléria

2Obecn polcia Vek Lomnica
P5230118
P5230116
P5230123
P5230132
P5230108
P5230138
Ciernaskladka 3
Ciernaskladka2
Dopravnanehoda 2
Dopravnanehoda 3
Dopravnanehoda 4
Dopravnavychova 1
Dopravnavychova 2
KulturnaakciaLenkaFilipova
KuturnaakciaVynasaniemoreny
Nebezpecna zabavka
Odchytvciel 2
Poziarna Jilemnickehoulici
PoziarnaStudenomPotoku
Spolocnerokovanie
Toulenovarozkos
Vandalizmus
Vyplacaniedavok
ZasahRZP
Zraneniecyklistky

Webová stránka

Zverejnená:    05.08.2003
Aktualizácia:  22.01.2019

SMS - info

Ponúkame bezplatné zasielanie sms správ o aktuálnom diani v obci

Úradné hodiny OcÚ

Pondelok, Utorok
7.30-12.00 | 13.00-15.30
Streda
7.30-12.00 | 13.00-16.30
Štvrtok
n
estránkový d
 Piatok
7.30-12.00 | 13.00-14.30

052/45 611 02
obec@velkalomnica.sk

Dôležité čísla

Tiesňové volanie: 112

Nemocnica Poprad
Nemocnica Kežmarok

Pohotovosť dospelí viac
Pohotovosť detí viac

Hasiči: 150
Polícia: 158
Záchr. služba (RZP): 155

Obecná polícia :
 0911 918 503
Stavebný úrad: tel./fax/: 052/45 241 83
0902 918 502

Farské oznamy:
 052/45 611 85
 

Zdravotné stredisko

ambulancie kontakty:
dospelí: 0948 360 000 viac
deti: 052 45 612 18

Poruchové služby

Plyn:
0850 111 727
Elektrina:
0800 123 332
Voda:
0850 111 800

Cintorín


Správca cintorína:
 0905 596 112
Mapa cintorína