VZN 2017

Všeobecne záväzné nariadenia Obce Veľká Lomnica 2017

 

 

 

P. č.

VZN

Návrh

/zverejnený/

Názov

Schválené/

zrušené VZN

na OZ dňa

 

VZN

Vyvesené

na

úradnej

tabuli/

intern.

VZN,

predpis

účinnosť

od

2017

1.

1/2017

8.2.2017

Dodatok č. 4 k VZN č.8/2013 o financovaní MŠ a školských zariadení pre rok 2017

23.2.

24.2.

11.3.

2.

Návrh

na zrušenie

VZN

28.4.2017

VZN č.6/2016 o spôsobe núdzového zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Veľká Lomnica

 

16.5.

Uzn.

208/2017

 

 

16.5.

zrušené

VZN

6/2016

3.

2/2017

28.4.2017

VZN č. 2/2017, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 19/1991  zo dňa 26.06.1991,  ktorým bola vyhlásená záväzná časť územného plánu obce Veľká Lomnica.

16.5.

17.5.

20.6.

4.

3/2017

7.8.2017

VZN č. 3/2017, ktorým sa mení VZN č.1/2017- Dodatok č. 4 o financovaní materskej školy a šk. zariadení, ktoré sú zriadené na území Obce Veľká Lomnica.

23.8.

24.8.

8.9.

5.

4/2017

7.8.2017

VZN č.4 o spôsobe núdzového zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Veľká Lomnica

zrušené   23.OZ 14.3.2018

 

uzn. 287/2018

6.

5/2017

28.11.2017

VZN č. 5/2017 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia 14.12. 15.12. 1.1.2018
7.

6/2017

28.11.2017

VZN č. 6/2017 ktorým sa určuje miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole s materskou školou, Školská 267, Veľká Lomnica 14.12. 15.12. 1.1.2018
8.

7/2017

28.11.2017

VZN č. 7/2017 o prideľovaní a nájme bytov vo vlastníctve obce Veľká Lomnica 14.12. 15.12. 1.1.2018
9.

8/2017

28.11.2017

VZN č. 8/2017 o prideľovaní a nájme hnuteľných vecí vo vlastníctve obce Veľká Lomnica 14.12. 15.12. 1.1.2018

Poznánka:

  • červený text - zrušené VZN,
  • zvýraznený text - novelizované VZN

 

VZN, nariadenia obce na stiahnutie:

4.

3/2017

7.8.2017

VZN č. 3/2017, ktorým sa mení VZN č.1/2017- Dodatok č. 4 o financovaní materskej školy a šk. zariadení, ktoré sú zriadené na území Obce Veľká Lomnica.

23.8.

24.8.

8.9.

5.

4/2017

7.8.2017

VZN č. o spôsobe núdzového zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Veľká Lomnica

23.8.

24.8.

8.9.

 

Webová stránka

Zverejnená:    05.08.2003
Aktualizácia:  22.01.2019

SMS - info

Ponúkame bezplatné zasielanie sms správ o aktuálnom diani v obci

Úradné hodiny OcÚ

Pondelok, Utorok
7.30-12.00 | 13.00-15.30
Streda
7.30-12.00 | 13.00-16.30
Štvrtok
n
estránkový d
 Piatok
7.30-12.00 | 13.00-14.30

052/45 611 02
obec@velkalomnica.sk

Dôležité čísla

Tiesňové volanie: 112

Nemocnica Poprad
Nemocnica Kežmarok

Pohotovosť dospelí viac
Pohotovosť detí viac

Hasiči: 150
Polícia: 158
Záchr. služba (RZP): 155

Obecná polícia :
 0911 918 503
Stavebný úrad: tel./fax/: 052/45 241 83
0902 918 502

Farské oznamy:
 052/45 611 85
 

Zdravotné stredisko

ambulancie kontakty:
dospelí: 0948 360 000 viac
deti: 052 45 612 18

Poruchové služby

Plyn:
0850 111 727
Elektrina:
0800 123 332
Voda:
0850 111 800

Cintorín


Správca cintorína:
 0905 596 112
Mapa cintorína