http://zsvlomnica.edupage.org/

Základná škola s MŠ

Zriaďovateľom Základnej školy s materskou školou (ul. Školská 267) je Obec Veľká Lomnica.

Súčasti ZŠ s MŠ:

- Materská škola - alokované pracovisko, ul. Železničná č. 115

- Školská jedáleň - ul. Železničná č. 115

- Školský klub detí - ul. Školská č. 267

- Centrum voľného času - ul. Školská č. 267


Pre zobrazenie stránky ZŠ s MŠ kliknite tu: http://www.zsvlomnica.edupage.org/


Základná deväťročná škola vo Veľkej Lomnici patrí počtom tried i počtom žiakov medzi najväčšie v okrese. Proces rozvoja školy začal r. 1961 slávnostným výkopom novostavby školy.

 

Stručne z histórie školy
- 18.05.1961 prevedený slávnostný výkop novostavby ZDŠ
- 01.09.1962 otvorenie novej trojpodlažnej budovy ZDŠ (13 tried, odb. učebňa, kabinety, 
zborovňa, klubovňa), riaditeľ školy – Bartolomej Mráz, zástupca Ján Kapalla,
vyučovalo 19 učiteľov v 17 triedach, celkový počet žiakov: 574 (vrátane žiakov
zo Starej Lesnej a Huncoviec)
- jún 1977 odovzdanie novej telocvične do užívania
- rok 1980 začatie rekonštrukcie rodinného domu na školské dielne
- 27.03.1980 začiatok výstavby prístavby školy
- 10.02.1983 v nových školských dielňach sa začalo vyučovanie  v  bývalej staršej  budove  školy sa zriadila školská jedáleň
- leto 1984 ukončenie prác na prístavbe
- 03.09.1984 presťahovanie žiakov 1. – 4. ročníka do novej prístavby
- rok 1987 rekonštrukčné práce v bývalej MŠ v osade a jej pričlenenie k ZŠ

 

 

Webová stránka

Zverejnená:    05.08.2003
Aktualizácia:  22.01.2019

SMS - info

Ponúkame bezplatné zasielanie sms správ o aktuálnom diani v obci

Úradné hodiny OcÚ

Pondelok, Utorok
7.30-12.00 | 13.00-15.30
Streda
7.30-12.00 | 13.00-16.30
Štvrtok
n
estránkový d
 Piatok
7.30-12.00 | 13.00-14.30

052/45 611 02
obec@velkalomnica.sk

Dôležité čísla

Tiesňové volanie: 112

Nemocnica Poprad
Nemocnica Kežmarok

Pohotovosť dospelí viac
Pohotovosť detí viac

Hasiči: 150
Polícia: 158
Záchr. služba (RZP): 155

Obecná polícia :
 0911 918 503
Stavebný úrad: tel./fax/: 052/45 241 83
0902 918 502

Farské oznamy:
 052/45 611 85
 

Zdravotné stredisko

ambulancie kontakty:
dospelí: 0948 360 000 viac
deti: 052 45 612 18

Poruchové služby

Plyn:
0850 111 727
Elektrina:
0800 123 332
Voda:
0850 111 800

Cintorín


Správca cintorína:
 0905 596 112
Mapa cintorína